Japan Day I: Kawaguchiko


หลังจากเต้มารับที่สนามบินนาริตะ เราก็มุ่งหน้าสู่ Kawaguchiko กันครับ ความตั้งใจของผมคืออยากให้ป๊ากับม้าเห็นความเป็นธรรมชาติ และบรรยากาศของรอบนอก ก่อนจะเที่ยวในโตเกียว

ที่แรกกับที่ๆ สองที่ไปเป็นแนวสไตล์ญี่ปุ่นโบราณเป็นแนว Heritage แล้วต่อด้วยการชมฟูจิที่ Kawaguchiko Natural Living Center ก่อนหาอะไรทานกันแล้วเข้าพักที่ K’s House Fuji View ครับ

Show Buttons
Hide Buttons