Khon To Celebrate Coronation of King Rama X


การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ ชุด “พระบารมี มิ่งฟ้า รามาวตาร”ตอนพระรามครองเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 – 23.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Show Buttons
Hide Buttons