Japan Day IV: Nikko

คืนที่นอนที่ Touchthai guesthouse ของเต้ใน Saitama ออกไปเดินเล่นซื้อของแถวสถานี Omiya เช้ามา เต้ขับรถมารับที่ Touchthai และจุดหมายปลายทางของวันนี้คือ Nikko เมืองทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงเรื่องใบไม้เปลี่ยนสี เมืองนี้มีทั้งภูเขา ทะเลสาป เส้นทางขึ้นเขาลงเขาที่สวยงาม เส้นทางที่ไปและกลับที่นี่ก็สวยงามครับ มีทางขึ้นเขา ลงเขาแบบเดินรถทางเดียว เจ๋งดีครับ แถวนั้นมีน้ำตกเล็กๆ เรียกกันว่าน้ำตกหัวมังกรแต่วิวจะสวยสุดๆ ก็ต้องเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีในปลายตุลาคมถึงกลางพฤศจิกายนครับ มาเที่ยวกันดูครับ

Show Buttons
Hide Buttons